Pola oznaczone * są wymagane.

Spółka RE DEVELOPMENT S.A. jest spółką portfelową funduszu OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY, której podstawowym zakresem działalności jest administrowanie oraz budowa wartości posiadanych projektów nieruchomościowych.

Do jej aktywów zaliczają się cztery projekty nieruchomościowe:

  • Toruń – pierwotnie teren z przeznaczeniem na budownictwo jedno- i wielorodzinne. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego podstawowym przeznaczeniem są usługi w zieleni  parkowej – fortecznej;
  • Szczecin - teren przeznaczony na lokalizację obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, usług i rzemiosła wraz z obiektami obsługi administracyjnej, jak również jako lokalizacja obiektów handlowych;
  • Strzebowiska (Bieszczady) - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren jest przeznaczony na tereny rolne - z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej z usługami agroturystycznymi;
  • Łódź – lokale w kompleksie budynków mieszkalnych przy ul. Karolewskiej.